Pisanie prac

Jak się przygotować do napisania pracy dyplomowej?

Napisanie pracy licencjackiej czy magisterskiej wcale nie musi być karkołomnym wyczynem. Pisanie prac dyplomowych przy odpowiednim przygotowaniu i motywacji nie jest trudnym zadaniem pod warunkiem, że ma się odpowiednie zaplecze w postaci dobrego promotora oraz dobrych materiałów źródłowych.

Jak się przygotować do napisania pracy dyplomowej? Wbrew pozorom, nie jest to wcale trudne.

Jeszcze przed rozpoczęciem pisania należy wybrać promotora oraz co równie ważne, wyszukać odpowiednie materiały źródłowe, z których będziemy korzystać podczas pisania pracy. Kolejnym krokiem jest zadbanie o podstawowe elementy składowe pracy. Na pierwszej stronie rzecz jasna powinna znajdować się strona tytułowa.

Na stronie tej powinna znajdować się nazwa uczelni, wydział lub instytut, imię i nazwisko studenta oraz numer indeksu, tytuł pracy, imię i nazwisko promotora oraz miejsce i data obrony. Zawartość oraz układ strony tytułowej to kwestia umowna, która uzależniona jest od wytycznych konkretnej uczelni.

Kolejnym etapem jest ułożenie spisu treści. Z tym aspektem bywa bardzo różnie. Niektórzy układają spis treści na samym początku i potem na jego podstawie układają rozdziały i podrozdziały, inni natomiast spis treści zostawiają na sam koniec.

Następnym, wbrew pozorom bardzo ważnym i niestety najtrudniejszym do opanowania jest wstęp oraz zakończenie pracy. Po pierwsze, elementy te są najuważniej czytane przez recenzentów, gdyż muszą one zawierać niejako esencję pracy, jej myśl przewodnia, wnioski i przesłania. Nie warto tego elementu zostawiać na szarym końcu.

Równie ważnym elementem pracy jest bibliografia.

Bibliografia

Bibliografia zawiera wszystkie pozycje, które zostały wykorzystane podczas pisania pracy. W bibliografii można również załączyć te pozycje, których nie używaliśmy, ale wiemy, że istnieją i dotyczą tematu pracy. W tym przypadku należy jednak uważać, by nie narazić się na podchwytliwe pytania ze strony komisji na temat tych pozycji.

Wpisując nieznane nam pozycje do bibliografii, warto zapoznać się z nimi choć powierzchownie. Bibliografia musi być również podzielona na podrozdziały dotyczące różnych źródeł, czyli dokumenty i materiały, opracowania książkowe, filmy, źródła internetowe etc.