Prawa autorskie

Pisanie prac i oświadczenia dotyczące praw autorskich

Wszystkie uczelnie wymagają od studentów składających prace dyplomowe złożenia specjalnego oświadczenia, że gotowa praca nie narusza niczyich praw autorskich oraz interesów prawnych. Obowiązek składania tego typu oświadczeń wynika z regulaminów, a samo oświadczenie najczęściej jest integralną częścią składową pracy licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej.

Skutki podpisania takiego oświadczenia są bardzo poważne, a ich moc ujawnia się w chwili wykrycia plagiatu w pracy, której dotyczyły. Może się zdarzyć, że uczelnia będzie musiała zaspokoić roszczenia finansowe osób, których interesy naruszył plagiat w pracy dyplomowej studenta. Tego typu oświadczenie daje możliwość dochodzenia zwrotu tych pieniędzy. Pisanie prac dyplomowych powinno przewidywać tego typu konsekwencje.

Złożenie fałszywego oświadczenia może być odebrane jako przestępstwo umyślne i formalne. Autorzy, którzy dopuścili się plagiatu w toku pisania prac dyplomowych i złożyli oświadczenie mogą wybronić się od zarzutu z art. 233 § 6 Kodeksu karnego, ale dużo trudniej będzie im wykazać, że nie wyłudzili dokumentu poświadczającego nieprawdę.

Oświadczenie poświadczające posiadanie pełni praw autorskich do przedstawianej pracy dyplomowej jest niezwykle poważnym dokumentem. Nie wszyscy studenci zdają sobie sprawę, że konsekwencją nieprawdziwego oświadczenia może być nie tylko odebranie tytułu naukowego i problemy dyscyplinarne na uczelni.

Pisanie prac dyplomowych z naruszeniem interesów innych osób w formie plagiatu może stać się przyczyną wypłaty odszkodowania, a nawet konsekwencji karnych. Biorąc pod uwagę środki angażowane każdego roku w zwalczanie plagiatorów warto przyłożyć się do rzetelnego pisania prac dyplomowych.