Biologiczne

WYDALANIE I OSMOREGULACJA:

  • rybki morskie żyją w środowisku HIPERTONICZNYM, wyeksponowane są na wnikanie soli i ucieczkę wody
  • ryby słodkowodne żyją w środowisku HIPOTONICZNYM (mniej stężonym od płynów ciała) woda wnika do organizmu, uciekają jony soli, grozi to naruszeniem równowagi środowiska wewnętrznego organizmu:
  • nadmiar wody usuwają nerki,
  • straty soli uzupełniają komórki solne w skrzelach,
  • braki wody regulują pijąc wodę morską,
  • regulacją zawartości soli trudnią się komórki solne w nabłonku skrzeli (wychwytują jony z płynów organizmu i usuwają je w drodze transportu aktywnego),
  • u rybeniek wędrownych komórki solne działają w jedną i w drugą stronę,
  • spodouste oraz latimeria zatrzymują w płynach ciała wiele mocznika oraz produktów przemiany azotowej, są wówczas w równowadze osmotycznej z wodą morską: oszczędzają (nie tracą) energii na usuwanie soli, powinny za to umieć znosić wysokie stężenia mocznika
  • rybeńki usuwają azotowe produkty przemiany materii wytwarzając mocz w nerkach.

ODŻYWIANIE:

zwyczajny przewód pokarmowy z żołądkiem (ledwo zaznaczonym rozszerzeniem), niektóre gatunki miewają palczaste, ślepe uchyłki jelita,

cecha szczególna: rozwinięty uchyłek przełyku - pęcherz pławny - stanowi ważny narząd hydrostatyczny.