Prace magisterskie należą do najważniejszych obowiązków wszystkich studentów

Każdy ma jakieś obowiązki. W zależności od wieku, sytuacji oraz otoczenia, w jakim się obraca, są to zadania bardziej i mniej poważne. Prace magisterskie i prace licencjackie należą do tych bardziej wymagających i czasochłonnych. Bardzo często prace dyplomowe powstają w kilka, a nawet kilkanaście miesięcy.

Tyle właśnie zajmuje stworzenie wartościowego dzieła naukowego, za jakie uchodzą prace magisterskie. Dzieje się tak, ponieważ prace dyplomowe to nie tylko pisanie, ale również zaznajamianie się z szeroko pojętymi źródłami, czyli: książkami, opracowaniami, czasopismami, referatami, danymi statystycznymi, grafikami, artykułami zamieszczonymi w internecie, mapami. Informacje zdobyte z tych materiałów trzeba przeanalizować i odpowiednio wykorzystać, argumentując postawione przez siebie tezy.

Prace dyplomowe wiążą się więc z wysiłkiem umysłowym (intelektualnym) oraz organizacyjnym. Ten drugi jest nie mniejszy od analizowania i zgłębiania problematyki. Trzeba bowiem dotrzeć do różnych materiałów znajdujących się w trudno dostępnych miejscach, np. bibliotece w innym mieście, wykazie w jakimś urzędzie bądź archiwum. Nierzadko trzeba pokonać wiele kilometrów i przenieść spore ciężary (np. kserokopie).

Prace magisterskie wiążą się też z pewnymi formalnościami, np. zarejestrowaniem dzieła w dziekanacie na minimum dwa tygodnie przed planowym terminem egzaminu dyplomowego. Student musi złożyć trzy egzemplarze papierowe i jedną w postaci elektronicznej (na płycie CD/DVD). Przed obroną żak musi też rozliczyć się ze wszystkimi instytucjami, z jakimi miał do czynienia w trakcie nauki na danej uczelni.