Prace licencjackie - ich tworzenie oraz lista filadelfijska

Niewątpliwie prace dyplomowe, jak choćby prace licencjackie, magisterskie i doktorskie tworzy się według określonych schematów. Przed rozpoczęciem pracy trzeba sobie wybrać promotora, który będzie się nami opiekował przez cały okres pisania pracy aż do momentu jej obrony na egzaminie. Praca powinna postępować wedle sprawdzonych schematów, czyli najpierw wybieramy promotora, potem temat, nadajemy pracy tytuł, zbieramy niezbędne materiały i zaczynamy pisać.

Najważniejsze w czasie pisania pracy licencjackiej jest bez wątpienia zbieranie materiałów. Bez nich w żaden sposób nie bylibyśmy w stanie napisać porządnej pracy, gdyż taka praca musi się składać się zarówno z naszych własnych odkryć i dokonań w tym temacie, jak i zaprezentowaniu wcześniejszych informacji i badań. Zazwyczaj korzystamy z książkowych opracowań, czasem encyklopedii, słowników, stron internetowych i specjalistycznych czasopism.

Wiele takich cennych czasopism znajduje się na tak zwanej liście filadelfijskiej. Jest to lista, która jest publikowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information. Dzięki korzystaniu z pozycji mieszczących się na tej liście bez problemu będziemy mogli zawrzeć w pracach licencjackich sprawdzone i ważne informacje.