Beneficjenci

Program skierowany jest do najróżniejszego charakteru grup oraz stowarzyszeń, które chciałby przyczynić się do rozwoju tego regionu.

Głównymi beneficjentami projektu są przede wszystkim samorządy terytorialne oraz lokalne regionów nim objętych, organizacje pozarządowe , a ponadto stowarzyszenia. Mają sposobność w nim też uczestniczyć: „szkoły, uczelnie, jednostki badawczo rozwojowe , a ponadto jednostki wspierające zrównoważony rozwój, innowacyjność oraz przedsiębiorczość”.

Na realizacji planów skorzystają a dodatkowo mieszkańcy i turyści odwiedzający takie tereny, dlatego iż w ramach oprogramowania podejmowane są inicjatywy chroniące środowisko naturalne i społeczno kulturowe.