Plagiat jawny a prace licencjackie i inne prace dyplomowe

Plagiat to nic innego jak podszycie się pod autora dzieła. Gdy mówimy o plagiacie mamy na myśli skopiowanie czyjegoś pomysłu, idei, myśli, a więc zaprezentowanie innym czyjejś własności intelektualnej pod własnym nazwiskiem, a więc podanie się za autora czyjegoś dzieła.

Rozróżnić możemy plagiat jawny i plagiat ukryty. Z plagiatem jawnym mamy do czynienia wtedy, gdy ktoś ewidentnie podszywa się pod autora i np. cytuje czyjeś słowa jako swoje.

Jak kwestie plagiatu mają się do prac dyplomowych, takich jak prace licencjackie i magisterskie? W pracach licencjackich i magisterskich przecież wiele razy cytuje się czyjeś słowa, bądź korzysta z myśli zawartych w czyichś naukowych wywodach.

Z tego powodu kwestie plagiatu i pisania prac licencjackich oraz magisterskich są ze sobą ściśle powiązane. Należy przestrzec przed plagiatem wszystkich studentów. Plagiat jest niczym innym tylko oszustwem. Plagiat w pracach licencjackich, czy też magisterskich, ale i plagiat innego rodzaju jest zawsze kradzieżą czyichś słów, pomysłów, wywodów.

W pracach licencjackich i innych pracach dyplomowych najczęściej mamy do czynienia z plagiatem jawnym. Czasem może on wynikać z nieuwagi, czasem jednak jest zamierzonym działaniem. Zawsze gdy czyjeś słowa, również w pracach dyplomowych, podajemy jak swoje, popełniamy plagiat jawny. Nie można bowiem czyichś myśli ani słów podawać jako swoich i się pod nimi podpisywać swoim nazwiskiem. Zawsze należy podać autora słów, które cytujemy. W pracach licencjackich i magisterskich robi się to najczęściej w formie przypisu.